SRF - Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

Raska Redovisningsbyrå

Raska Redovisningsbyrån är ansluten till SRF Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. SRF är Sveriges ledande branschorganisation för redovisning och ekonomikonsulter.

En Redovisningskonsult som godkänts av SRF är en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Kompetensen prövas vid antagningen. SRF:s etiska regler står för kvalitetsbegreppet och kontinuerlig aktualitetsutbildning utvecklar medlemmarna i yrkesrollen som företagarens rådgivare och samtalspartner. SRF:s krav på medlemmarna innebär att kunderna kan känna trygghet och bli garanterade kompetens på rätt nivå. SRF arbetar för att redovisningskonsulter anslutna till SRF ska vara ett självklart val för småföretagaren. SRF kontrollerar också att medlemmarna har en godkänd ansvarsförsäkring för förmögenhetsskada.

För ytterligare information om SRF gå in på deras hemsida: www.srfkonsult.se

 

Raska Redovisningsbyrå  Redovisningskonsult