Skattefria, avdragsgilla och ej avdragsgilla förmåner

Det finns ett stort antal regler som bestämmer vilka förmåner som är avdragsgilla eller ej för företaget och vad som är skattefritt eller skattepliktigt för den anställde. Avdragsgill anger om kostnaden är avdragsgill i bolagets deklaration eller skall beskattas med 26,3% bolagsskatt för ett aktiebolag. För enskilda bolag och handelsbolag innebär ej avdragsgillt att hela beloppet beskattas med både sociala avgifter och inkomstskatt, för dessa företagsformer finns ingen vinst med att utnyttja ej avdragsgilla förmåner. Avdragsgilla skattepliktiga förmåner innebär vanligtvis att både företaget skall betala sociala avgifter och den anställde skall betala inkomstskatt på värdet av förmånen. Många av de skattefria förmånerna gäller enbart för aktiebolag och gäller således ej för enskilda firmor och handelsbolag.

Förmåner avdragsgilla för företaget, skattefria för den anställde

För att skattefrihet skall gälla för motionsförmåner måste hela personalen omfattas av möjligheten att utnyttja förmånen. Förmånen skall anses vara av "mindre värde" för att vara skattefri, t.ex: har kostnad för gymkort i storstadsområde godkänts för upp till 7.000 kr.

- Motion, t.ex.gymnastik, arobics, stryketräning, spinning, bowling,bordtennis, tennis, squash.

- Lagsport, t.ex: fotboll, handboll, bandy, vollyboll, startavgifter i lagtävlingar och korpidrott.

- Motionsdans, t.ex: bugg, folkdans, squaredance, jazzdans.

- Avspänningsgymnastik, t.ex: tai chi, qigong, yoga, graviditetsyoga.

- Hälsokurser, t.ex: kostrådgivning, rökavvänjning, stresshantering, kontorsmassage, profylaxkurs.

- Förebyggande behandlingar, t.ex: akupunktur, akupressur, kinesiologi, ljus-, zon-, rosenterapi, homeopati, floating rest, fotvård

- Naprapat m.m. Om det finns dokumentation som visar att behandlingen är förebyggande eller rehabiliterande, ej sjukvård.

- Företagshälsovård i Sverige som ej till någon del finansieras av skattemedel.

- Vaccinationer som kan motiveras av verksamheten (t.ex: influensa).

- Konferenser med program relevant för verksamheten, omfattning minst 6 tim/dag eller 30 tim/vecka.

- Resa och logi som avser tjänsteresa eller konferens.

- Traktamenten under tjänsteresa eller konferens upp till ett maximalt dagsbelopp per land som skatteverket fastslår varje år.

- Vaccinationer som kan motiveras av tjänsteresa (t.ex: gula febern).

- Sjukvård och läkemedel utomlands, om den anställde insjuknat på tjänsteresa utomlands.

- Reseskyddsförsäkring i samband med tjänsteresa.

- Terminalglasögon som behövs för arbete vid dator eller liknande, även terminalprogressiva glas om arbetsförhållandena kräver detta.

- Förfriskningar: Frukt, enklare förtäring och drycker och kaffebröd som inte kan anses som en måltid.

- Julgåva: Maximalt värde 450kr inklusive moms per person kan ges till anställda varje jul.

- Jubileumsgåva: Maximalt värde 1.350 kr inklusive moms kan ges till anställda när företaget firar 25-, 50-, 75- och 100-års jubileum.

- Minnesgåva: Maximalt värde 15.000 kr inkl. moms när en anställd som varit anställd minst 6 år fyller 50 år eller slutar sin anställning.

Förmåner ej avdragsgilla för företaget, skattefria för den anställde

Sjukhus och läkarbesök:  Om dessa utförs av privat utförare och åtgärden ej till någon del finansieras av skattemedel.

- Privat sjukvårdsförsäkring: Privat utförare ej till någon del finansierad av skattemedel.

- Naprapat m.m. Vanliga besök då det ej finns dokumentation som visar att behandlingen är förebyggande eller rehabiliterande.

- Personalfest: Fåtal gånger per år, dock är 90 kr och momsen på detta belopp per person är avdragsgill för företaget.

Förmåner som likställs med lön, skattepliktiga som lön hos både företag och anställd

- Sjukhus och läkarbesök: I den offentliga vården eller om åtgärden till någon del finansieras av skattemedel.

- Tandläkarbesök: Oavsett om dessa till någon del finansieras av skattemedel eller ej.

- Personliga startavgifter, t.ex: Vasaloppet, Lidingöloppet, Vätternrundan.

- Personliga medlemsavgifter i t.ex idrottsföreningar.

- Entréavgifter till idrottsevenemang.

- Medlemsavgifter även i yrkes och branschföreningar.

- Exlusiva sporter, som kräver exklusiva anläggningar: t.ex golf.

- Motionsfria sporter t.ex: skytte, aguility, bridge, schack, körsång.

Förmåner som beskattas enligt schbloner som lön hos både företag och anställd

- Bil, fri eller subventionerad.

- Bensin, fri eller subventionerad.

- Bostad, fri eller subventionerad.

- Kost, fri eller subventionerad.

- Lån, räntefria eller med låg ränta.

- Hemdator, var tidigare skattefri men beskattas numera enligt schablonregler.

Kostnad för företaget

Om företaget önskar kompensera den anställde fullt ut för skattekostnaden för en förmån blir kostnaden för företaget enligt nedan. För en företagare, som själv kan bestämma fördelningen mellan lön och övriga utgifter, med en inkomst i närheten av men ändå under brytpunken för statlig skatt skall dessa siffror sättas i relation till kostnaden för lön som ligger på 192%.

 

Avdragsgillhet/skatteplikt på förmån Kostnad för företaget i procent av priset på förmånen
 Avdragsgill för företag, skattefri för den anställde: 80% vid 25% moms
 89,3% vid 12% moms
 94,3% vid 6% moms
 100% när förmånen är momsfri
  
 Ej avdragsgill för företaget, skattefri för den anställde: 122%
  
 Avdragsgill för företaget, skattepliktig för den anställde:

 192% vid inkomst under brytpunkten för statlig inkomstskatt
 278% vid inkomst över brytpunkten för statlig inkomstskatt
 300% vid inkomst över brytpunkten för värnskatt