Skatteinformation

Inkomster beskattas först med sociala avgifter, arbetsgivaravgifter för aktiebolag och egenavgifter för enskilda och delägare i handelsbolag (för aktuella värden, se under fliken "Aktuella belopp"). Därefter beskattas inkomsten hos personen med inkomstskatt. Inkomstskatten består av det som kallas kommunalskatt på c:a 28% - 35% beroende på var man bor. Kommunalskatten består vanligtvis av 4 komponenter, landstingsskatt (12,1% i Stockholms län), kommunalskatt (för kommuner inom Stockholms län varierar denna mellan 17,12% i Solna - 19,91% i Värmdö), begravningsavgift på någon eller några tiondels procent samt den frivilliga kyrkoskatten på någon eller några procent som tillkommer för medlemmar i kyrkan. För inkomster över brytpunkten för statlig skatt tillkommer dessutom statlig inkomstskatt på 20% och för inkomster över brytpunkten för värnskatt tillkommer dessutom värnskatt på 5% d.v.s totalt 25% statlig skatt. Skatten på arbetsinkomster reduceras med jobbskatteavdrag. För mer information om inkomstskatter, marginalskatter och jobbskatteavdrag se under fliken "Marginalskatt".

Nyheter:

 • Revisionsplikten för små aktiebolag avskaffades från 1 november 2010 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum.
 • Kraven på aktiekapital i aktiebolag sänktes från den 1 april 2010 till: 50 000kr.
 • Maximala uppskovsbeloppet för reavinst vid försäljning av bostad har sänkts till 1.450 000 kr
 • ROT och RUT avdrag kan endast ske enligt fakturamodellen, skattemyndigheten betalar halva arbetskostnaden direkt till utföraren. För mer information se under fliken "Övrigt"

Sjuklöneersättning från Försäkringskassan:

Från 1 januari 2015 gäller nya regler som sänker företagens betalningsansvar av sjuklön. Försäkringskassan ersätter företaget för sjuklönekostnader som överstiger ett karensbelopp som är en procentsats av årslönesumman för företaget.
Följande karensbelopp beroende på totala årslönesumman gäller:
 Årslönesumma för företaget Karensbeloppet såsom procentsats av företagets totala årslönesumma
 0 - 3.000.000 0,5 %
 3.000.000 - 6.000.000 0,9 %
 6.000.000 - 12.000.000 1,2 %
 12.000.000 - 20.000.000 1,3 %
 20.000.000 - 1,5 %

Reglerna för sjukdom som även gäller för företagsledaren är:

 • Den första dagen är karensdag och ingen sjuklön betalas ut.
 • Därefter betalar företaget sjuklön på 80% av lönen dag 2-14.
 • Läkarintyg krävs från och med dag 8.
 • Från dag 15 skall anmälan göras till försäkringskassan som betalar ersättning direkt till den anställde.
Sjuklönen anmäls i samband med skattedeklarationen för löner. Ersättningen för årets sjuklöner utbetalas till företagets skattekonto i början av efterföljande år.
 
Detta innebär att för en företagare utan andra anställda betalar försäkringskassan ersättning med början redan från 2:a dagen med sjuklön under året.
 
Exempel, sjukdom på 4 dagar vi ett tillfälle under året:
Årslön: 443.399 kr
Sjuklön: 80% * 3 dagar * 36.950 månadslön / 21 arbetsdagar = 4.222 kr
Avräknat ej ersatt karensbelopp per år: 0,5% av 443.399 kr = 2.217 kr
Ersättning utbetalas till företagets skattekonto i början av efterföljande år: 4.222 - 2.217 = 2.005 kr

Viktigt under 2017 för ägare av aktiebolag:

Regeringen har förslag om ändrad beskattning av aktieutdelning fr.o.m. år 2018.
För ett mindre aktiebolag får detta förslag följande konsekvenser:

 • Skatten på utdelningen höjs från 20% till 25%
 • Tillåten utdelning sänks från minst 160.000 kr eller mer beräknat på löner till endast 107.000 kr oberoende av löner.

Så rekommendationen måste bli: Ta ut så mycket utdelning det går enligt 3:12 reglerna under 2017.

Glöm inte:

 • Att lämna självdeklaration senast 2 maj eller begär anstånd.