Övrig skatteinformation

 

ROT och RUT avdrag

För vissa inköpta hushållstjänster och reparationer, om- och tillbyggnadsarbeten betalar skattemyndigheten 50% av arbetskostnader på upp till 100 000 kr per år per person. D.v.s. det högsta belopp skattemyndigheten betalar är 50 000 kr per år. Utbetalat belopp kan inte överstiga vad personen själv betalar i skatt, om så sker så blir det överskjutande beloppet kvarskatt. Beloppet som är maximerat avser summan av alla ROT/RUT avdragsberättigade tjänster per beställande person.

ROT avdrag kan erhållas för reparationer, om- och tillbyggnadsarbeten på bostadsrätteslägenheter eller villafastigheter som är äldre än 5 år.

Företaget som tillhandahåller ROT/RUT tjänsten skickar en faktura till kunden där hela beloppet och hela momsen framgår och där halva arbetskostnaden inklusive moms är avdragen. Företaget anmäler detta till skattemyndigheten på blankett SKV 4529 hämtas på:

http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blanketter/info/4529.4.6f9866931215a607a4f80006203.html

Om denna halva arbetskostnad ryms inom beställande personernas ROT/RUT utrymme (totalt max 50 000kr per person och år), betalar skatteverket ut halva arbetskostnaden direkt till företaget. Privatpersoner kan av skatteverket, via telefon eller e-tjänst beställa ett intyg, på under året utnyttjat ROT/RUT avdrag.